Usluge
Cjevorad d.o.o. Široki Brijeg
Cjevorad d.o.o. Široki Brijeg
Cjevorad d.o.o. Široki Brijeg
Cjevorad d.o.o. Široki Brijeg
Cjevorad d.o.o. Široki Brijeg
Cjevorad d.o.o. Široki Brijeg
Cjevorad d.o.o. Široki Brijeg
Cjevorad d.o.o. Široki Brijeg
Cjevorad d.o.o. Široki Brijeg
Cjevorad d.o.o. Široki Brijeg
Cjevorad d.o.o. Široki Brijeg
Cjevorad d.o.o. Široki Brijeg
Cjevorad d.o.o. Široki Brijeg
Cjevorad d.o.o. Široki Brijeg
Cjevorad d.o.o. Široki Brijeg
Cjevorad d.o.o. Široki Brijeg
Cjevorad d.o.o. Široki Brijeg
Cjevorad d.o.o. Široki Brijeg
Cjevorad d.o.o. Široki Brijeg
Cjevorad d.o.o. Široki Brijeg
Cjevorad d.o.o. Široki Brijeg
Cjevorad d.o.o. Široki Brijeg
   
Pored ostaliog vršimo sječenje limova (alumini, inox, željezo), rezanje cijevi, motanje limova na presi 150 tona, motanje cjevi do 130 mm, motanje lukova, bušenje cjevi i profila.